Jouw rechten als slachtoffer bij de politie

 

Over het algemeen wordt gesproken over de opsporingsfase, opsporing of opsporingsonderzoek op het moment dat jij als slachtoffer aangifte doet bij de politie of als de politie een misdrijf constateert en naar aanleiding hiervan opsporingshandelingen verricht.

Aangifte:

Je hebt het recht tot het doen van een aangifte. De politie heeft de plicht om de aangifte zorgvuldig op te maken.

Kopie van het proces-verbaal van aangifte:

Op jouw verzoek kun je een kopie van het proces-verbaal van de politie ontvangen. Bijvoorbeeld omdat je het nodig hebt voor de verzekering. De politie is niet verplicht om het te geven, maar zal in de meeste gevallen jouw verzoek niet weigeren. Je kunt ook later in het proces aan de officier van justitie om een kopie vragen.

Hulpverlenende instanties:

De politie informeert en verwijst jou naar de hulpverlenende instanties, zoals Slachtofferhulp Nederland.

Bemiddeling:

In sommige gevallen kan de politie tussen jou en de dader bemiddelen of laten bemiddelen, om de situatie op te lossen of te verzachten.

Schadevergoeding in “eenvoudige” zaken:

De politie kan met instemming van jou en toezegging van de dader bemiddelen en zorgdragen voor de schadevergoeding door de dader.

Schadefonds Geweldsmisdrijven en een vergoeding:

De politie wijst jou op de mogelijkheden om een vergoeding of een tegemoetkoming te krijgen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, indien je hiervoor in aanmerking komt.

Het verloop van het onderzoek:

De politie informeert jou over de voortgang van het onderzoek. In de praktijk kan het voorkomen dat de politie in het belang van het onderzoek bepaalde informatie nog niet met jou kan delen.

Indienen van bezwaar bij geen (nader) opsporingsonderzoek:

De politie informeert jou als er geen onderzoek plaatsvindt of als het onderzoek is stopgezet, bijvoorbeeld omdat als er geen aanwijzingen zijn om (verder) te onderzoeken, of als er onvoldoende bewijs is of als de dader niet kan worden achterhaald.
Je kunt tegen deze beslissing bezwaar bij de officier van justitie indienen.

Inzenden van het proces-verbaal:

De politie informeert jou als zij het (eind of definitief) proces-verbaal naar de officier van justitie heeft gezonden.

Gesprek met de officier van justitie:

Indien jij als slachtoffer hiervoor in aanmerking komt, dit is afhankelijk van het strafbaar feit dat tegen jou gepleegd is, wijst de politie jou op de mogelijkheid om een gesprek met de officier van justitie te hebben.
Bij ernstige misdrijven vindt het gesprek in de opsporingsfase plaats of nadat het proces-verbaal door de officier van justitie is ontvangen.
In strafzaken of onderzoeken met veel slachtoffers organiseren de politie en de officier van justitie een bijeenkomst voor alle slachtoffers om jullie gezamenlijk over het onderzoek en de procedure te informeren en om jullie vragen te beantwoorden.

Onderzoek bij gevaar voor besmetting van een ernstige ziekte:

Is de kans aanwezig dat jij door de dader met een ernstige ziekte bent besmet, dan heeft de officier van justitie wettelijke mogelijkheden om de dader te verplichten om mee te werken aan een onderzoek om te bepalen of de dader besmet is en of jij besmet kunt zijn geraakt. Ziekten hebben een bepaalde incubatietijd of periode, dit wil zeggen dat na besmetting het een tijd kan duren totdat de ziekte zich uit.

Informeer vooraf of tijdens de aangifte of deze rechten op jou van toepassing zijn en geef tijdig aan dat je van deze rechten gebruik wilt maken.

Met vriendelijke groet,
Bureau L&A

HyvesLinkedInShare
© 2011 ikbenslachtoffer.nl Designed by Bureau L&A Over Ons & Contact Disclaimer Thanks to Sayontan Sinha